ติดต่อเรา

ที่ตั้ง :  297  หมู่ที่  3  ตำบลกุดปลาดุก  อำเภอชื่นชม  จังหวัดมหาสารคาม  44160
โทรศัพท์/โทรสาร :  043-706856